Sakskøbing Motor og Sejlbådsklub

Kalender 2018 - 2019


NY Kalender: sommer 2018 - Januar 2019.

Hent kalenderen som pdf


Kære sejlervenner.

Husk at melde jer til vores arbejdslørdag, enten via mail eller skriv jer på tilmeldingslisten på Omøsund.

Vi har planlagt en arbejdslørdag den 29. september 2018.

Mødested på Omøsund kl. 08.00.

Information vedr. opgaverne, opdeling i hold samt morgenkaffe, herefter begynder det hårde arbejde.

Kl. 12.00 er der fællesspisning på Omøsund, af hensyn til indkøb m.m. til fællesspisningen er tilmelding nødvendigt.

Efter spisningen starter vi op igen og vi har fyraften kl. 17.00.

Med venlig hilsen

Ole Edlund Jensen. Mail: edlund@mail.dk. Telf. 40409615.


Årets fællestur 2018

Fredag den 24. august skal vi på årets fælles sejltur, som igen i år går til Femø.

Lørdag

den 25. august fra kl. 08.00, er der fælles morgenmad i teltet og

herefter forskellige aktiviteter, spil m.m. herunder en rundtur på

øen. Om

aftenen er der fællesspisning m.m. i teltet.

Søndag den 26. august fra kl. 8.00, er der morgenmad i teltet, herefter oprydning, nedtagning af telt m.m. og efterfølgende er der afgang til Sakskøbing havn.

efterår

Fredag den 19. oktober kl. 17.00:
For de af jer, som skal have båden stående på vinterpladsen, er der fælles opsætning af vinterstativerne på vores vinterplads.

Fredag den 26 . oktober:
Efter en forhåbentlig god og lang sejlersæson skal bådene på land.
Bådoptagningen begynder kl. 08.00 på p. pladsen ved vores vinterplads.
Mere information udsendes senere.

Lørdag den 17. november. kl. 10.00 – 16.00:
Flodskipperbevis.
Kursusbeskrivelse
I stikordsform kan nævnes de emner, kurset kommer ind på: Farvandsafmærkning, besejlingsregler, skibslys, signaler og skilte, definitioner og regler, identifikation og kommunikation. På kurset orienteres du også om sejlads i sluser, samt generel sejladsvejledning omkring Europas floder. Et flodskipperbevis giver tilladelse til at sejle fritidsfartøj op til 15 meters længde på indre vandveje i Tyskland, Holland, Belgien, Frankrig og Østrig.
Mere information følger.


Vinter

Fredag den 7. december:
Årets store julefrokost kl. 18.00 på Omøsund.
Mere information udsendes senere.

Søndag den 6. januar 2019:
Nytårsparole kl. 10.00 på Omøsund, klubben vil være vært med et glas vin m.m.

Lørdag den 19. januar. kl. 10.00 – 16.00:
Flodskipperbevis.
Kursusbeskrivelse
I stikordsform kan nævnes de emner, kurset kommer ind på: Farvandsafmærkning, besejlingsregler, skibslys, signaler og skilte, definitioner og regler, identifikation og kommunikation. På kurset orienteres du også om sejlads i sluser, samt generel sejladsvejledning omkring Europas floder. Et flodskipperbevis giver tilladelse til at sejle fritidsfartøj op til 15 meters længde på indre vandveje i Tyskland, Holland, Belgien, Frankrig og Østrig.
Mere information følger.