Sakskøbing motor og sejlbådsklub


NYT 2019


Navigations-advarsler

Som følge af den stærkt forsinkede udlægning af mærker på ruten øst om Askø henviser hjemmesiden til Søfartsstyelsens "Navigationsadvarsler", hvor man endnu 8. juni kan læse, at mærkerne ikke er på plads og i orden. Ifølge alle søkort skal ruten være afmærket mellem 1. maj og 1. november. Forsinkelsen i år skyldes "udfordringer" for Guldborgsund Kommune, ifølge Sakskøbing Sejlklub og Bådelaug, der sammen med Bandholm Sejlklub lægger mærkerne ud for kommunen.


"Fritidssejleren" er udkommet

Se bladet her, pdf


Invitation:

Mand overbord

Kære Sejlervenner. Vedhæftet invitation til en aften med en SejlSikkert Ambassadør den 18 Juni. 2019. Kl. 18.00.

Han vil lave nogle demonstrationer hvordan man får en mand der er faldet overbord op i Båden igen.
Man kan få efterset sine Redningsveste. Der er ikke tilmelding, man møder bare op. Klubben giver en eller 2 kopper Kaffe.

Sejlerhilsen,
Egon & Nyman.
Sakskøbing Bådelaug & Sejlklub.


Oprydning og arbejdsdag

Tirsdag den 16. april kl. 19.00
Oprydning på vores vinterplads. Alle, som har stativer, bådvogne, bukke eller lignende stående på vinterpladsen, møder op. Alt, som står på vinterpladsen, skal mærkes med navn og pladsnummer.

Arbejdslørdag den 4. maj
Vi har en arbejdslørdag den 4. maj, og her vil vi fjerne alt det, der ikke er mærket, fra pladsen og køre det på storskrald. Mødested ved masteskuret på vinterpladsen.


Bådene skal i vandet

Kære sejlervenner.
En ny og spændende sejlersæson begynder snart.
Bådene skal i vandet, og vores stander skal til tops.
Fredag den 12. april kl. 08.00 er den store kran fra NKU kørt i stilling ved vinterpladsen.

Tilmelding af  båd.

Af hensyn til planlægningen er det nødvendigt for os, at du tilmelder din båd, hvis den skal sættes vandet med kran den 12 april. Tilmelding kan ske ved at sende en mail, eller skrive dig på tilmeldingslisten, som ligger på Omøsund. Tilmelding skal ske inden den 3. april 2019.

Bådene fra bådhallen skriver sig på listen, som ligger i mødelokalet.

Med venlig hilsen,
Ole Edlund Jensen.
Mail: edlund@mail.dk
Telf.  40 40 96 15.

Husk at vi har standerhejsning ved vores servicebygning kl. 17.30 .

Efterfølgende har vi fællesspisning / fest på Omøsund.

I medbringer ud over jeres gode humør, det i skal have at spise, vi har sørget for borddækningen m.m..

Øl, vand og vin m.m. købes på Omøsund til absolut lave priser.

soesaet-15-4-4.jpgArkivbillede.


Bestyrelsen 2019

Carl Erik Larsen er valgt som ny næstformand efter Bent Jørgensen, der ikke ønskede genvalgt. Som ny kasserer er Henrik Fich valgt, idet Mogens V. Hansen heller ikke ønskede at fortsætte. Henning Jørgensen er valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

Referat er på vej.

ole-genfors.jpgFra venstre: Formand Ole Jensen aflægger bestyrelsesberetning. Dirigent Preben Rasmussen og afgående næstformand Bent Jørgensen.


Kære Medlemmer.
I indbydes hermed til vores ordinære generalforsamling tirsdag den 12 marts kl. 19.00.

Se nedenstående:

Sakskøbing Motor- & Sejlbådsklub

Indkaldelse til vores ordinære generalforsamling Tirsdag den 12. marts 2019 kl. 19.00 i vores flydende Klubhus på Omøsund.

Dagsorden ifl. Vedtægterne.

1. Valg af dirigent, godkendelse af forretningsorden.

2. Valg af stemmetællere og referent.

3. Bestyrelsens beretning.

4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.

5. Indkomne forslag.

Skal sendes skriftligt og skal være formanden i hænde mindst 7 dage før generalforsamlingen.

6. Fremlæggelse af budget og kontingent.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

På valg er:

Næstformand: Bent Jørgensen.

Kasserer: Mogens V. Hansen.

Bestyrelsesmedlem: Carl Erik Larsen.

Ikke på valg er:

Formand: Ole Edlund Jensen.

Bestyrelsesmedlem: Rane Sigsgaard.

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

8. Valg af revisor:

Valg af revisorsuppleant:

9. Eventuelt.

Med venlig hilsen

Ole Edlund Jensen, Mail: edlund@mail.dk, Telf. 40 40 96 15.