Sakskøbing motor og sejlbådsklub facebook.jpg

 


NYT 2021


Fra 15. marts kan alle interesserede sejlere melde sig til "Guldborgsund Baltic Race", der afvikles fra 26. - 28. august 2021 med start i Nykøbing F.

Hent beskrivelsen af sejlads og ruter - pdf
Læs mere på guldborgsund-baltic-race.dk


Indkaldelse:

Generalforsamling tirsdag den 13. april 2021 kl 19 på Omøsund

med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent, godkendelse af forretningsorden
  2. Valg af stemmetællere og referent
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
  5. Indkomne forslag
  6. Fremlæggelse af budget, kontingent og takstblad
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  8. Valg af revisorer og revisorsuppleant
  9. Eventuelt

ad 4: Regnskab for 2020 vedhæftes.

ad 5: Husk at forslag skal sendes skriftligt på post@smsk-sejl.dk mindst 7 dage før generalforsamlingen. 

ad 6: Budget 2021 samt takstblad 2021 vedhæftes. I lighed med sidste år er der i budgettet afsat et beløb til modernisering af havnen/faciliteterne. Bestyrelsen vil på generalforsamlingen fremlægge ideer hertil, men alle medlemmer opfordres til at komme med input.

ad 7: Følgende er på valg: Næstformand, Kasserer, Bestyrelsesmedlem og to suppleanter. Kurt, Karin og Jimmy modtager genvalg. Bodil ønsker at stoppe som suppleant, og bestyrelsen  anbefaler derfor valg af Bjarne Kristensen (plads 245) og Julie Nielsen (plads 204) som suppleanter. Alle medlemmer opfordres til at opstille til bestyrelsen, da dette er den bedste måde at opnå indflydelse på klubbens virke - vi håber derfor på kampvalg til alle pladser