Sakskøbing motor og sejlbådsklub


NYT 2019


Bådoptagninger 2019

Så er det ved at være tid for at få bådene på land igen, Det sker som altid fredag i uge 43, og om lørdagenskal vi have afriggerfest på Omøsund

 Med venlig hilsen

Bestyrelsen

S.M.S.K.

Bådoptagningen fredag den 25. oktober 2019

En lang og god sejlersæson er ved at være slut, vi skal snart have bådene på land.

Planen er følgende: De af jer som skal have båden stående på vores vinterplads, skal møde op ved vores masteskur fredag den 18. oktober kl. 17.00 hvor i vil få tildelt jeres plads til vinterstativ / bådvogn.

Den 25. oktober ca. kl.13.00 flytter kranen op til Bredgaards plads og tager de store både som skal placeres på bådtrailere. (ændring af tidspunktet kan forekomme)

Tilmelding til bådoptagningen fredag den 25. oktober.

Tilmeldingsfristen er senest den 18. oktober 2018.

OBS. Er båden ikke tilmeldt bliver båden ikke taget op

Prisen for et løft er for medlemmer med bådplads følgende:

Både som vejer fra 0 til 10 tons koster et løft 500,00 kr.

10 til 14 tons 750,00 kr.

14 til 20 tons 1.000,00 kr.

Betaling: Betales kontant eller via Mobile Pay ved bådoptagningen.

Vel mødt.

På bestyrelsen vegne.
Ole Edlund Jensen

Meld dig til ved e-postedlund@mail.dk , eller på tilmeldingslisten som ligger på Omøsund.


Justits til søs

16. juli - fra politiets døgnrapport:

KARREBÆKSMINDE: Fire sigtet efter maritim kontrol

Politiet var søndag sammen med rigtig mange andre til stede ved den årlige kapsejlads i Karrebæksminde. Dog ikke som deltagere, men som myndighed for at kontrollere, at sikkerhedsbestemmelserne blev overholdt. Der blev kontrolleret en række både, og det resulterede i fire sigtelser, dels for ikke at have medbragt speedbådscertifikat, dels for manglende sikkerhed – altså f.eks. ikke at have medbragt sikkerhedsveste til alle på båden. Politiet følger op med flere sikkerhedskontroller i løbet af de kommende uger.

GULDBORG: Sigtet for at have stjålet lystbåd

En sejler, der lå i lystbådehavnen i Guldborg, ringede mandag formiddag til politiet og anmeldte, at der lå en anden båd i havnen, som formentlig var stjålet i Sverige. Han mente at kunne genkende båden fra billeder på en efterlysningsside på Facebook. Politiet rykkede ud til stedet, og betjentene fandt tre personer i alderen 23-33 år i båden. Den ene – en 24-årig mand fra lokalområdet – blev sigtet for tyveri af båden, og han skal nu afhøres om de nærmere omstændigheder.


NYT om fællesturen

Vores fælles tur i år går til Dybvig havn på Fejø den 17 og 18 august.
Vi har ændret vores fællestur til Askø og tager i stedet til Dybvig havn, Fejø .

Fejoe-juli-p-05.jpgDybvig Havn, arkivfoto, 2018.

Lørdag:
Der vil være ø-rundtur med traktor og vogn. Vi spiller kongespil om eftermiddagen for dem, der vil være med til det. Fælles grill aften lørdag, hvor klubben giver kødet, og man medbringer selv tilbehør.

Søndag
Søndag morgen giver klubben morgenmad, og efterfølgende kan man sejle hjem, når man har lyst.
Yderligere informationer følger.
Vi har brug for hurtig tilbagemelding af hensyn til havnefogeden på Fejø: Vi skal bruge længden på båden og hvor mange i pr. båd. Håber turen vil friste og at I får lyst til at deltage. Svar senest den 1. juli 2019. MVH. SMSK. Rane og Carl-Erik.


Navigations-advarsler

SENESTE NYT: Ruten øst om Askø blev afmærket mandag den 17. juni.

Som følge af den stærkt forsinkede udlægning af mærker på ruten øst om Askø henviser hjemmesiden til Søfartsstyelsens "Navigationsadvarsler", hvor man endnu 8. juni kan læse, at mærkerne ikke er på plads og i orden. Ifølge alle søkort skal ruten være afmærket mellem 1. maj og 1. november. Forsinkelsen i år skyldes "udfordringer" for Guldborgsund Kommune, ifølge Sakskøbing Sejlklub og Bådelaug, der sammen med Bandholm Sejlklub lægger mærkerne ud for kommunen.


"Fritidssejleren" er udkommet

Se bladet her, pdf


Invitation:

Mand overbord

Kære Sejlervenner. Vedhæftet invitation til en aften med en SejlSikkert Ambassadør den 18 Juni. 2019. Kl. 18.00.

Han vil lave nogle demonstrationer hvordan man får en mand der er faldet overbord op i Båden igen.
Man kan få efterset sine Redningsveste. Der er ikke tilmelding, man møder bare op. Klubben giver en eller 2 kopper Kaffe.

Sejlerhilsen,
Egon & Nyman.
Sakskøbing Bådelaug & Sejlklub.


Oprydning og arbejdsdag

Tirsdag den 16. april kl. 19.00
Oprydning på vores vinterplads. Alle, som har stativer, bådvogne, bukke eller lignende stående på vinterpladsen, møder op. Alt, som står på vinterpladsen, skal mærkes med navn og pladsnummer.

Arbejdslørdag den 4. maj
Vi har en arbejdslørdag den 4. maj, og her vil vi fjerne alt det, der ikke er mærket, fra pladsen og køre det på storskrald. Mødested ved masteskuret på vinterpladsen.


Bådene skal i vandet

Kære sejlervenner.
En ny og spændende sejlersæson begynder snart.
Bådene skal i vandet, og vores stander skal til tops.
Fredag den 12. april kl. 08.00 er den store kran fra NKU kørt i stilling ved vinterpladsen.

Tilmelding af  båd.

Af hensyn til planlægningen er det nødvendigt for os, at du tilmelder din båd, hvis den skal sættes vandet med kran den 12 april. Tilmelding kan ske ved at sende en mail, eller skrive dig på tilmeldingslisten, som ligger på Omøsund. Tilmelding skal ske inden den 3. april 2019.

Bådene fra bådhallen skriver sig på listen, som ligger i mødelokalet.

Med venlig hilsen,
Ole Edlund Jensen.
Mail: edlund@mail.dk
Telf.  40 40 96 15.

Husk at vi har standerhejsning ved vores servicebygning kl. 17.30 .

Efterfølgende har vi fællesspisning / fest på Omøsund.

I medbringer ud over jeres gode humør, det i skal have at spise, vi har sørget for borddækningen m.m..

Øl, vand og vin m.m. købes på Omøsund til absolut lave priser.

soesaet-15-4-4.jpgArkivbillede.


Bestyrelsen 2019

Carl Erik Larsen er valgt som ny næstformand efter Bent Jørgensen, der ikke ønskede genvalgt. Som ny kasserer er Henrik Fich valgt, idet Mogens V. Hansen heller ikke ønskede at fortsætte. Henning Jørgensen er valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

Referat er på vej.

ole-genfors.jpgFra venstre: Formand Ole Jensen aflægger bestyrelsesberetning. Dirigent Preben Rasmussen og afgående næstformand Bent Jørgensen.


Kære Medlemmer.
I indbydes hermed til vores ordinære generalforsamling tirsdag den 12 marts kl. 19.00.

Se nedenstående:

Sakskøbing Motor- & Sejlbådsklub

Indkaldelse til vores ordinære generalforsamling Tirsdag den 12. marts 2019 kl. 19.00 i vores flydende Klubhus på Omøsund.

Dagsorden ifl. Vedtægterne.

1. Valg af dirigent, godkendelse af forretningsorden.

2. Valg af stemmetællere og referent.

3. Bestyrelsens beretning.

4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.

5. Indkomne forslag.

Skal sendes skriftligt og skal være formanden i hænde mindst 7 dage før generalforsamlingen.

6. Fremlæggelse af budget og kontingent.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

På valg er:

Næstformand: Bent Jørgensen.

Kasserer: Mogens V. Hansen.

Bestyrelsesmedlem: Carl Erik Larsen.

Ikke på valg er:

Formand: Ole Edlund Jensen.

Bestyrelsesmedlem: Rane Sigsgaard.

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

8. Valg af revisor:

Valg af revisorsuppleant:

9. Eventuelt.

Med venlig hilsen

Ole Edlund Jensen, Mail: edlund@mail.dk, Telf. 40 40 96 15.